Planera installationen på installationskonsolen enligt VVS-ritningarna.

Rita ett sträck bredvid avloppsförläggningen som installationslinje för upphängningarna.

Planera upphängningarnas placeringar i rörledningarna och förkorta fotdelarna till sin installationsplats med hänsyn till lutningsprocenten. Fotdelarnas skåror och konstruktion underlättar en rak kapning. Vi rekommenderar röravskärare för plastför vid förkortning av upphängningarnas fotdelar.

Lyft upp rörledningarna till installationsplatsen och fäst gängfixturerna enligt installationslinjen. Fäst till slut ytterligare gängfixturer på den motsatta sidan.

Alternativt kan du fästa upphängningsdelarna med en ytterligare gängfixtur vid installationslinjen och trycka rörledningarna på plats genom att samtidigt böja på fotdelen av den motsatta sidan. Sätt i ytterligare gängfixturer och dra åt.

OBS! Vid installation av vertikala rörledningar eller hängande avloppsinstallationer ska upphängningarna utrustas med lock.

Produkten används som upphängning i avloppsrör av plast vid gjutinstallationer och VVS-våningsgolvinstallationer. Upphängningen är av typ glidfäste som medger rörets värmeutvidgning i en fri konstruktion. Installera produkten så vertikalt som möjligt (+/-10 grader) för att säkerställa dess funktion. Kontrollera vid avskärning av upphängningens fotdel att kapsnittet är vinkelrätt. Justera snittet vid behov. Tack vare fotens konstruktion är det lättare att göra snittet rakt.

Vi rekommenderar att vid installationer använda röravskärare för plaströr, t.ex. Ridgid modell 1435 med ett skjutmått på 20–40 mm, eller motsvarande. Trä in de förkortade upphängningarna i rörledningarna i samband med deras framställning och fixera rörledningarna och upphängningarna med fästen på installationskonsolen. Använd som fästen universalskruvar i gjutplywood och skruvankare i betong. Avfallet från monteringen av upphängningarna består av returplast.

HANKIN 110 AVLOPPSUPPHÄNGNING LVI-3231484
HANKIN 75 AVLOPPSUPPHÄNGNING LVI-3231483

TEKNISKA DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avloppsupphängning av typ glidfäste för en installation som möjliggör exakt plats och höjd i gjutinstallationer och VVS-våningsgolvinstallationer. Används huvudsakligen vid installation av avloppsrör av plast vid höghusbyggen.

LJUDTEKNIK
Upphängningsdelen isolerar fästet och rörledningarna från varandra.

FUNKTION
En upphängning av typ glidfäste medger plastavloppets värmeutvidgning i fria konstruktioner. Klackinstallation genom att kapa fotdelarna med en röravskärare för plaströr. Tack vare fotdelens konstruktion är det lättare att göra snittet rakt. Installationsarbetet rekommenderas inte vid temperaturer under -20 °C. Upphängningens värmemotstånd är detsamma som hos plastavloppen.

MATERIAL
Råmaterial PE-HD, formsprutningsprodukt

ÅTERVINNING
PE-HD

PRODUKTSKYDD
Pat. FI 92429

Produktutveckling i samarbete med företaget Asennustekniikka Katajisto Oy, ISMM och Teknologiska Utvecklingscentralen TEKES.


TILLVERKNING/MARKNADSFÖRING:
ASENNUSTEKNIIKKA KATAJISTO OY
Tel. +358 400 371 199
info@lvi-hankin.fi