Suunnittele asennus LVI-piirustuksien mukaan asennustasolle.

Piirrä viemärivedon viereen viiva kannakkeiden asennuslinjaksi.

Suunnittele kannakkeiden paikat putkistoon ja lyhennä jalkaosat asennuspaikkaansa viettoprosentti huomioiden. Jalkaosien uritus ja rakenne helpottavat suoraan katkaisemista. Kannakkeiden jalkaosien lyhentämiseen suositellaan muoviputkileikkureita.

Valmista putkisto ja aseta kannakkeita tarvittava määrä.

Nosta putkisto asennuspaikkaan ja kiinnitä ruuvikiinnittimet asennuslinjan mukaisesti ja lopuksi toiset ruuvikiinnittimet vastakkaiselle puolelle.

Vaihtoehtoisesti kannakeosat voidaan kiinnittää asennuslinjaan toisella kiinnitysruuvilla ja painaa putkisto paikoilleen samanaikaisesti taivuttamalla vastakkaisen puolen jalkaosaa. Lopuksi lisäät toiset kiinnitysruuvit ja kiristät.

HUOMIO! Asennettaessa pystysuuntaisia putkistoja ja riippuvia viemäriasennuksia on kannakkeisiin asennettava kansiosat.

Tuotetta käytetään muovisten viemäriputkistojen kannakkeena valuasenteisissa ja LVI-kerroslattia-asennuksissa. Kannake on liukupidintyyppinen joten se mahdollistaa muoviviemärin lämpölaajenemisen vapaassa rakenteessa. Tuote tulee asentaa mahdollisimman pystyasentoon +/- 10 astetta, joka varmistaa tuotteen toimivuuden. Kannakkeen jalkaosia lyhennettäessa tulisi leikkauskohdan kohtisuoruudesta varmistua ja tarvittaessa oikaista pinta. Jalkaosan rakenne tukee suoraa leikkautuvuutta.

Asennuksissa suositellaan käytettäväksi muoviputkileikkuria, esim. Ridgid 1435, leukaväli 20-40 mm tai vastaavia. Lyhennetyt kannakeosat sujautetaan putkistoon sen valmistuksen yhteydessä ja putkisto kannakkeineen kiinnitetään asennustasoon kiinnittimilllä. Kiinnittiminä käytetään yleisruuveja valuvanereihin ja ruuviankkureita betoniin. Kannakkeista asennusjätteet ovat kierrätettävää muoviraaka-ainetta.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖALUE: Liukupidintyyppinen viemärikannake tarkkaan paikan ja korkeusaseman mahdollistavaan asennukseen valuasenteisissa ja LVI-kerroslattia-asennuksissa. Pääasiallinen käyttöalue muoviviemäriasennukset kerrostalorakentamisessa.

ÄÄNITEKNIIKKA: Kannakeosa eristää kiinnittimen ja putkiston toisistaan.

TOIMINTA: Liukupidintyyppinen kannake mahdollistaa muoviviemärin lämpölaajenemisen vapaassa rakenteessa. Korkoasennus leikkaamalla jalkaosia muoviputkileikkurilla. Jalkaosan rakenne tukee suoraan leikkautuvuutta.Asennustyötä ei suositella alle -20 C° lämpötiloissa. Kannakkeen lämmönkesto sama kuin muoviviemäreillä.

MATERIAALI: Raaka-aine PE-HD ruiskupuristustuote

KIERRÄTYS: 02 PE-HD

TUOTESUOJAUS: PAT.FI 92429

Tuotekehittely yhteistyössä Asennustekniikka Katajisto Oy, ISMM ja Teknologian kehittämiskeskus TEKES.

VALMISTUS/MARKKINOINTI:
ASENNUSTEKNIIKKA KATAJISTO OY
Puhelin 0400 371199
info@lvi-hankin.fi