CE-merkintä 2013

Lisätietoa CE – merkinnästä koskien Hankin – tuotteita

CE – merkintä velvoite ei koske tuotteita joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia. Hankin- kannakejärjestelmä on innovatiivisen tuotekehittelyn tuloksena syntynyt uudentyyppinen kannakejärjestelmä, jonka suunnittelun lähtökohtana oli parantaa viemäriasennusten laatu- ja ääniteknisiä vaatimuksia. Peruslähtökohta tuotekehittelyssä oli parantaa kerrostalojen rakentamisessa viettoviemärien asennustyön laatua ja tuottavuutta.

Tuotteille jotka eivät ole harmonisoidussa tuotestandardissa voidaan hakea CE – merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin nk. ETA – menettelyn kautta. ”Suomessa on neljä ilmoitettua laitosta, jotka voivat hoitaa CE- merkintä toimenpiteitä. Näistä laajin pätevyysalue on VTT Expert Services Oy:llä, joka voi hoitaa kaikkia ilmoitetun laitoksen tehtäviä kuten testausta, tarkastusta ja sertifiointia.”
(Lähde: Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy)

Hankin -tuotteille haetaan ETA – menettelyn kautta CE- merkintää, tämän prosessi n aikataulu ja kesto on avoin. Siirtymäkauden päättyminen heinäkuussa 2013 on työllistänyt laitokset jo
näiden harmonisoidun tuotestandardin toimenpiteissä.

Lue lisää