Uudet HANKIN – putkikannakkeet yksinkertaistavat ja nopeuttavat asennustyötä ratkaisevasti

Hankin – putkikannakejärjestelmän tuotekehittelyn ovat suorittaneet yhteistyössä liperiläinen LVI-alan yrittäjä Hannu Katajisto, Pohjois-Karjalan AKK / Itä – Suomen muovi – metallikeskus ISMM sekä Teknologian kehittämiskeskus TEKES.

Järjestelmä vastaa uuden rakennuslain ääni – ja laatuteknisiin vaatimuksiin ja se on valmis markkinoille vuoden 2000 aikana. Järjestelmä on patentoitu. Lähtökohtana oli tarve työmenetelmien nykyaikaistamiseen.

Hankin – putkikannekejärjestelmä syntyi vuosia kestäneen tuotekehittelyn tuloksena.
Alkunsa se sai ammattimiehen huomioista asennustyömailla. Samaan aikaan kun putkien osat kehittyivät jatkuvasti, asennustavat pysyivät entisellään. Urakoiden venymättömät aikataulut ja tiukat budjetit aiheuttivat yhä lisääntyvästi ongelmia.

Tuotekehittely edistyi laboratorio-olosuhteissa. Tuotekehittelyprojektin kattavana ajatuksena oli synnyttää täysin uudentyyppinen putkenkannatin. Suunnittelussa huomioitiin koko ajan asentaja-ammattilaisen toivomukset ja nykylainsäädännön vaatimukset. Kaikissa työvaiheissa hyödynnettiin huippunykyaikaista CAE (Computer Aidet Ensineering)-tekniikkaa. Esim. tuotesuunnittelu ja prototyökalujen suunnittelu suoritettiin kokonaan 3D – ohjelmistolla. Tuotteen kestävyys, muoto ja materiaalivalinta optimoitiin tietokoneavusteisella lujuuslaskennalla. Näin syntyi käänteentekevä putkikannakejärjestelmä!

The new HANKIN pipe brackets simplity and speed up the installation decisively

The product development of the Hankin pipe bracket system has been realised as a co – operation project of Mr Hannu Katajisto from Liperi, an entrepreneur in the field of heating and ventilation, the North Karelia Polytechnic / the East Finland Injection Moulding and Tooling Engineering Centre IMTEC and the National Tecnology Centre TEKES.

The system complies with the technical reguirements, regarding and quality, of the new construction law, and it will be ready and on the market during the year 2000. The system has been patented.

The Starting Point Was the Need to Modern Working Methods

The Hankin pipe bracket system was completed as the result of product development carrier out during several years. The first ideas emerged as the craftsmen´s observations on building sites. Whereas the components of pipes were continuously developed, the installation methods remained unchanged. Tight deadlines and budgets in contract work increased problems continuously.

Product Development Proceeded in Laboratory Conditions

The main idea of the product development project was to produce a completely new type of pipe bracket. During the planning phase, the wishes of a professional fitter and the reguirements of the current legislation were continuously taken into account. All work phases were completed making use of up to date CAE ( Computer Aided Engineering) technology. For example, product design and the planning of tool prototypes were completely carried out with 3-D software. The durability, form and material choice of the product were optimized using computer – aided strength calculation.
This is how the revolutionary pipe bracket system was born!